Jak děláme

Příprava projektu

Návrh stavby

Projekt pro umístění stavby

Projekt pro povolení stavby

Projekt pro provádění stavby

Soupis prací a dodávek

Autorský dozor